Monique Groenewegen en Maureen Mols

Wij zijn Monique Groenewegen(studie SPH en VO Organisatie Management en Beleid)  en Maureen Mols (studie SPH, Wijsgerige en historische pedagogiek RU Leiden).

We vormen samen Opleiders in Beeld, zijn werkzaam als Beleidsmedewerker Pedagogiek in kinderopvangorganisatie SKS ���t Kickertje en zijn medeoprichters en kerndocenten van de VAKschool Pedagogisch Werk.

‘Opleiders in Beeld’ �������� 

moniqueVanuit betrokkenheid en bevlogenheid zijn wij gestart met het bedenken van de methodiek ‘Opleiders in Beeld’ omdat we een gerichte bijdrage willen leveren aan de verhoging van de kwaliteit van de professionele begeleiding van jonge kinderen. Onze visie is dat kinderen zich optimaal ontwikkelen wanneer ze begeleid worden door pedagogisch medewerkers die de kinderen daadwerkelijk ZIEN.
Deze visie is de basis voor alle nascholing die wij vanuit Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld verzorgen voor gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Bij deze nascholingscursussen gebruiken we video-beelden ter ondersteuning. (www.opleiding-in-beeld.nl). Vanaf mei 2015 zijn wij gecertificeerd om de te subsidiëren training ‘Oog voor interactie’ aan te bieden!

Betrokkenheid met praktijkonderzoek

maureenBinnen de functie Beleidsmedewerker Pedagogiek hebben we meegedaan met het praktijkonderzoek naar Spelbetrokkenheid. De afgelopen drie jaar hebben we binnen verschillende groepen samen met pedagogisch medewerkers actief onderzoek gedaan aan de hand van vragen van de medewerkers zelf. De vragen waren onder anderen:

– Wat gebeurt er als we dezelfde kinderen op vaste momenten een activiteit aanbieden en daarbij beschikbaar zijn?

– Hoe kunnen we het voor onze baby’s fijner maken in deze grote ruimte?

– Kan het regelmatig praten met elkaar in een vaste groep met beschikbare pedagogisch medewerkers en een vast ritme bijdragen aan een pestvrije omgeving?

VAKschool Pedagogisch werk

Als medeoprichters en kerndocenten van de VAKschool Pedagogisch Werk zorgen we voor de uitvoering en ontwikkeling van het onderwijs. We hebben de missie om leerlingen in onze VAKschool Pedagogisch Werk op te leiden tot pedagogisch medewerkers die geleerd hebben kinderen te ZIEN. (www.vakschoolpw.nl)