Loes Kleerekoper

loes_kleerekoperLoes Kleerekoper is vele jaren betrokken diverse pedagogische activiteiten om samen met pedagogisch medewerkers de kwaliteit voor kinderen in kinderdagverblijven te versterken.
Met Elly Singer was ze verantwoordelijk voor het Pedagogisch Kader kindercentra 0-4 jaar.

Met Lucie de Jong advies en training beheert zij het trainingstraject “Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen” voor pedagogisch medewerkers en voor pedagogen en leidinggevenden.