Loes Kleerekoper

loes_kleerekoperLoes Kleerekoper is vele jaren betrokken diverse pedagogische activiteiten om samen met pedagogisch medewerkers de kwaliteit voor kinderen in kinderdagverblijven te versterken.
Met Elly Singer was ze verantwoordelijk voor het Pedagogisch Kader kindercentra 0-4 jaar.

Zij is vanaf de start betrokken bij het praktijkonderzoek Spelbetrokkenheid. Van daaruit heeft ze onder meer bij Bink in Hilversum impulsen gegeven aan het bieden van meer rust en aandacht aan het begin van de dag in de kinderdagverblijven.

Met Lucie de Jong advies en training beheert zij het trainingstraject “Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen” voor pedagogisch medewerkers en voor pedagogen en leidinggevenden. Deze vorm van video-interactiebegeleiding combineert aandacht voor de interactie tussenĀ  kinderen en pedagogisch medewerker met de eigen pedagogische visie, met veel aandacht voor spel en spelbegeleiding.