Jantine Peters

Jantine Peters, (ortho)pedagoog met een eigen Inspiratiebureau www.aandachtgeeftjekracht.nl

In mijn functie van pedagoog-trainer bij de Utrechtse kinderopvangorganisatie Ludens ben ik nauw betrokken geweest bij het Praktijkonderzoek Spelbetrokkenheid. Diverse pedagogisch medewerkers (pm’s) heb ik begeleid bij hun onderzoek. Ik heb filmopnames gemaakt en met de pm’s geanalyseerd. Samen onderzochten we steeds de vraag: wat maakt dat kinderen geconcentreerd en betrokken spelen? Dat gaf waardevolle inzichten. Vaak bleek het samen te hangen met het aanwezige spelmateriaal (minder bleek vaak meer) en met de nabijheid en rustige houding van de pm.

Mijn overige kwaliteiten:

Ik ben gecertificeerd Video Interactie Begeleider en Piklerpedagoog (i.o.). Emmi Pikler staat voor het belang van��zelfstandig ontdekken en vrije spel- en bewegingsontwikkeling bij jonge kinderen.
Als erkend Gordon-communicatietrainer schreef ik het boek ���Kijk, luister en begrijp- over het opvoeden van jonge kinderen volgens de Gordonmethode”. De Gordonmethode gaat uit van respectvol opvoeden, rekening houden met elkaars gevoelens en behoeften.

Graag geef ik mijn kennis en ervaring vanuit mijn Inspiratiebureau door aan anderen, door middel van adviezen, informatie, lezingen, workshops en trainingen.