Elly Singer

Dr Elly Singer is pedagoog en ontwikkelingspsycholoog. Ze was verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht.

Ze doet onderzoek naar de opvoeding en ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang, het gezin en in het onderwijs, zoals naar:IMG_4559 Elly

  • de ervaringen van ouders met opvang en opvoeding
  • het sociale leven van jonge kinderen in groepen; samenspel, botsingen, humor, moreel leren.
  • het sociaal-emotionele leren van schoolkinderen; ondermeer door middel van een interviewmethodiek om kinderen te helpen hun eigen gedrag te begrijpen.

Ze is bekend vanwege haar vernieuwende wetenschappelijke publicaties over jonge kinderen in kindercentra.

Momenteel houdt ze zich vooral bezig met:

  • Praktijkonderzoek samen met pedagogisch medewerkers, leerkrachten en stafpedagogen en Masterstudenten psychologie en pedagogiek. Doel is verdieping van onze inzichten in het opvoeden van kinderen in groepen en het verder ontwikkelen van een speelse en uitdagende pedagogie.
  • Historisch onderzoek naar de kinderopvangpedagogiek door middel van interviews met vooruitstrevende wetenschappers die sinds 1970 grote invloed hebben gehad op internationaal niveau. In samenwerking met Sandie Wong (Australië).