Praktijkonderzoek

Stappenplan

toren bouwen in bouwhoek

toren bouwen in bouwhoek

De afgelopen jaren hebben pedagogisch medewerkers, pedagogen en managers in de kinderopvang uitgeprobeerd hoe de spelbetrokkenheid van hun kinderen vergroot zou kunnen worden.

Daarbij volgden ze een eenvoudig stappenplan, dat iedereen kan toepassen:

 1. Pm’s vragen zich af of de spelbetrokkenheid bij hun kinderen vergroot zou kunnen worden. Ervaren zij problemen bij het spel van bepaalde kinderen, hebben zij het gevoel dat er meer mogelijk is voor de groep? Daarvoor doen ze onderzoek:
  • ze observeren het speelgedrag van hun kinderen, bijvoorbeeld met de schaal van Laevers.
  • ze bespreken ideeën waaraan het zou kunnen liggen. Bijvoorbeeld: de jongere kinderen storen de oudere; de oudere vervelen zich; er wordt te veel heen en weer gelopen door de pedagogisch medewerkers en kinderen; de pedagogisch medewerkers spelen niet goed op de kinderen in.
  • ze zoeken informatie uit het Pedagogisch kader, wetenschap of praktijk
  • Dit doen ze samen met een stafpedagoog of pedagogisch manager.
 2. De observaties en gesprekken leiden tot een concrete vraagstelling, bijvoorbeeld:
  • de dreumesen zijn onrustig en sommige kinderen wild bij het buiten spelen: hoe kunnen we zorgen voor meer rust en minder botsingen?
  • in de bouwhoek zitten de kinderen elkaar in de weg, ze komen maar kort tot spelen: hoe kunnen we zorgen voor meer aandacht en meer betrokken spel?
 3. De gesprekken en verzamelde informatie leiden tot ideeën welke verandering goed zou kunnen werken om het gewenste effect tot stand te brengen, bijvoorbeeld:
  • tijdens het buiten spelen gaat één pedagogisch medewerker bij de zandbak zitten, zodat kinderen die behoefte hebben aan nabijheid dat kunnen vinden. En er komt een duidelijke regel waar de kinderen mogen fietsen.
  • de bouwhoek wordt opnieuw ingericht, met meer bouwruimte en minder soorten materiaal
 4. Er worden onderling afspraken gemaakt: wie gaat de veranderingen wanneer uitvoeren en hoe lang gaan we dit doen?
 5. De veranderingen worden zo veel mogelijk volgens plan uitgevoerd, in overleg kunnen de pm’s besluiten tot aanpassingen.
 6. Tijdens en na de uitvoering wordt het effect bekeken: hoe reageren de kinderen, is er verandering in spel. Hiervoor kunnen diverse middelen worden gebruikt zoals observatie, film en foto.
 7. De bevindingen worden onderling besproken en gedeeld met de stafpedagoog of pedagogisch manager. Wat zijn de ervaringen van de pm’s, wat betekenen de veranderingen voor de kinderen, wat ging naar wens en wat zou anders kunnen?
 8. Op basis van de bevindingen wordt het traject op dezelfde manier voortgezet of aangepast. Regelmatig wordt samen nagegaan welke vraagstellingen er leven, hoe die kunnen worden aangepakt en wat er geleerd kan worden van de ervaringen.
  Zo werkt een Lerende Organisatie!
 9. De verkregen ervaringen en kennis worden gedeeld met andere pm’s binnen of buiten de eigen organisatie en met wetenschappers. Door uitwisseling komen we allemaal steeds meer te weten en krijgen we steeds meer kennis over het opvoeden van jonge kinderen in de groep.

 

Voor meer inspiratie wijzen we u op de rubrieken Inspiratie en Nieuws.