Nieuws

Nieuwe onderzoeksvragen

Frisse speelhoek:

Uit onderzoek blijkt dat kinderen meer betrokken en geboeid spelen als ze regelmatig nieuwe impulsen krijgen door een “frisse” speelhoek. Een bestaande speelhoek waar de materialen aantrekkelijk zijn neergezet, een andere inrichting van een winkeltje.

  1. We zouden graag willen weten welke invloed het heeft op het spelgedrag van de kinderen, als je ze zelf betrekt bij die aanpassingen.
  2. Welke manieren van documenteren en onderling communiceren werken goed?

 

In contact met kinderen: kinderen tijd en ruimte geven

Elly Singer

De communicatie met kinderen gaat vaak mis, omdat opvoeders te snel gaan. Hoe jonger het kind, hoe meer het zich moet inspannen om snel te begrijpen wat de opvoeder bedoelt. Daarom is het zo belangrijk dat de opvoeder steeds rustig op het kind wacht, heeft het kind het begrepen, is er contact?
Ik (Elly) zou graag met een groepje praktijkpedagogen willen experimenteren met timing: tijd en ruimte geven aan kinderen tijdens de communicatie.  Ik ben ook heel benieuwd naar de ervaringen van de opvoeders: waarom is timing soms moeilijk; wanneer gaat het bijna vanzelf?

Mijn hypothesen zijn dat:

  • Als de opvoeder wil meespelen met de kinderen, de communicatie beter verloopt, als zij de initiatieven van de kinderen volgt, als ze op de kinderen ingaat en checkt: pakken de kinderen het op? of ben ik een stoorzender?
  • Als de opvoeder zelf de leiding heeft, de kinderen intenser bij de communicatie en activiteit zullen zijn betrokken als de opvoeder de kinderen steeds ruimte en tijd geeft voor een eigen inbreng en om haar te kunnen volgen.

 

serie 2 chr.

Samenwerking Pedagogisch medewerkers en Leerkrachten

Clarine de Leve is op dit moment betrokken bij een proeftuin waarin peuterspeelzaal medewerkers, pedagogisch medewerkers en leerkrachten onderbouw samen werken aan het verhogen van de spelbetrokkenheid van jonge kinderen. We werken samen aan een speelse omgeving in een educatieve setting. Kinderen leren immers door geconcentreerd te spelen.

Wij stellen ons elke dag de volgende vragen:

  1. Welke hoeken?
  2. Welke doelen?
  3. Structuur van de dag?
  4. Rolverdeling onderling?
  5. Wat willen we van elkaar leren?
  6. Is iedereen gezien?

Onze ervaringen zijn te lezen op PACT samenwerking Kinderopvang en Basisschool