Inspiratie

Nieuw:

Het maken van grapjes met heel jonge kinderen bevordert de creativiteit en is smeerolie voor het onderhouden van relaties. Elena Hoicka deed onderzoek naar de manier waarop ouders dat doen en dat is op zichzelf weer inspirerend om te lezen. Een samenvatting is te vinden in de update van Kleine Ontwikkelingspsychologie, waar meer interessants te vinden is voor pedagogen en andere opvoeders.

Elkaar inspireren

Op 12 juni 2012 lieten pedagogen en pedagogisch medewerkers aan elkaar zien hoe ze tot nu toe aan het praktijkonderzoek hadden gewerkt. Anja Booi maakte  daarvan een foto-presentatie

Voorbeelden uit de praktijk:

Wetenschappelijk onderzoek

Boeken die inspireren

  • Speels, liefdevol en vakkundig. Theorie over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge kinderen (Elly Singer & Dorian de Haan, 2013)

speels liefdevol vakkundig

  •  Interactievaardigheden. Een kindvolgende benadering  (Anneke Strik & Jacqueline Schoenmaker, 2014)

boek (1)

Informatie, advies en scholing

De pedagogen en wetenschappers die deze website hebben opgezet, staan vermeld in de rubriek Wie zijn wij. De meeste van hen zijn graag bereid om informatie te geven. Ook zijn er mogelijkheden voor lezingen, workshops, advisering en ondersteuning op maat.
Bij het doorklikken op de naam vindt u informatie over de mogelijkheden. Afspraken hierover, ook over de financiële kant, maakt u direct met de betrokken pedagoog. Als u mailt naar ons contactadres, sturen wij uw vraag door naar de betreffende persoon.