Inspiratie

Nieuw

Interessante recente informatie voor pedagogen en andere opvoeders is te vinden in de update van Kleine Ontwikkelingspsychologie van Rita Kohnstamm.

Elkaar inspireren

Op 12 juni 2012 lieten pedagogen en pedagogisch medewerkers aan elkaar zien hoe ze tot nu toe aan het praktijkonderzoek hadden gewerkt. Anja Booi maakte  daarvan een foto-presentatie

Voorbeelden uit de praktijk

Wetenschappelijk onderzoek

Boeken die inspireren

  • Speels, liefdevol en vakkundig. Theorie over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge kinderen (Elly Singer & Dorian de Haan, 2013)

speels liefdevol vakkundig

  •  Interactievaardigheden. Een kindvolgende benadering  (Anneke Strik & Jacqueline Schoenmaker, 2014)

boek (1)