Speels leren

Speels leren

winkeltje spelen (2)Speels leren gaat over het spelen en leren van kinderen in de kinderopvang en op school. Het gaat over het speels leren van opvoeders die hun pedagogisch handelen en inzichten verder willen ontwikkelen. En het gaat over stafpedagogen en pedagogisch leidinggevenden die de opvoeders het vertrouwen en de ruimte geven om hun professionaliteit verder te ontwikkelen door binnen de kaders van het beleid te experimenteren en speels te leren. We vertrekken van de volgende pedagogische uitgangspunten.

De kwaliteit van de relaties

De kwaliteit van de opvoeding wordt bepaald door de kwaliteit van de relaties. In de kinderopvang en op school hebben kinderen opvoeders nodig die open staan voor hen en hun ouders. Opvoeders die investeren in de relaties tussen de kinderen en volwassenen. Deze opvoeders bieden veiligheid en dagen uit tot spelen en leren. Ze zijn speels, liefdevol en bieden duidelijke kaders. Ieder kind wil spelen met andere kinderen en veel leren om groot te worden. Kinderen willen ‘zelf doen’,  spelend uitproberen, leren van volwassenen en hun talenten ontwikkelen.

Praktijkonderzoek

Opvoeden is werken met jonge individuen met een hoge mate van spontaniteit en onvoorspelbaarheid. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten nemen dagelijks talloze beslissingen, waarbij ze direct, à la minute, reageren. Daarbij hebben ze steun aan het pedagogisch beleid. Dit ligt niet voor altijd vast. Opvoeders vinden steeds opnieuw uit hoe dat beleid voor deze groep of dit unieke kind kan worden uitgewerkt. Ook kunnen de leefomstandigheden van kinderen en ouders veranderen waardoor andere pedagogische doelen de nadruk krijgen. Dit vraagt van opvoeders zowel consistentie als flexibiliteit en een speelse houding naar de kinderen. Dit wordt het beste gerealiseerd in een lerende organisatie.

sylvie en annaliesOpvoeders hebben anderen nodig die hen spiegelen, uitdagen en nieuwe ideeën aan dragen. Wetenschappelijke inzichten kunnen inspireren. En opvoeders, zowel de ouders en professionals, kunnen wetenschappers inspireren door hun ogen en oren te zijn. Hiermee hebben we de afgelopen jaren veel  ervaring opgedaan.

Op deze website delen we onze kennis en ervaringen met alle opvoeders die daar voor open staan. We richten ons op pedagogisch medewerkers en leerkrachten, met een accent op de pedagogisch medewerkers.

Klik hier voor een uitwerking van onze pedagogische uitgangspunten.

We hopen de lezers te inspireren om zelf te gaan onderzoeken welke ervaringen de kinderen in de groep dagelijks meemaken.
Zijn er knelpunten? Heb jullie ideeën wat zou je kunnen veranderen om dat te verbeteren? Werkt het?